Kalastuksen valvonta

Kalavesien tarkkailua ja kalastuksen valvontaa tehtiin kalastusalueen nimittämien kokeensuorittaneiden kalastuksenvalvojien sekä ostopalveluna Keski-Suomen Kalatalouskeskuksen valvojien toimesta. Valvonnassa on huomioitu kalastuslaina- ja -asetuksen määräysten sekä kalastusalueen antamien pyydysten solmuvälimääräysten ja saaliskalojen alamittamääräysten noudattamista. Kalastusalue on nimittänyt 9 kalastuksenvalvojaa.

Alueen kotisivuilta löytyy lisätietoa kalastuksenvalvonnasta.

 

Kirkkolan osakaskunnan pyynti ja pyydysrajoitukset sekä rauhoitus alueet 2019

Pyyntirajoituksena Suonteelle kolme paunettilupaa vuodeksi. Hoitokalastusluvat nuotalle ja paunetille Rautavedelle myöntää hoitokunta.

Rautavedellä välikoon verkoilla (silmäkoko 23-54mm) kalastaminen 6m ja sitä syvemmällä on kielletty koko vuoden.

Suonteella välikoon verkoilla (silmäkoko 23-54mm) kalastaminen 1.10.-30.4. välisenä aikana 6m ja sitä syvemmällä on kielletty. 

Suonteella vetouistelurajoitus 6 vapaa venekohtaisella luvalla, jota voi korottaa maksimissaan kahdella vavalla kalastonhoitomaksun kautta.

Rauhoitusalueet:
Rautaveden Kivisalmi, Uuhisalmi, Siiraansalmi.

© 2020 Kirkkolan osakaskunta. All Rights Reserved.