Vesistörakentamisen ohjaus ja lupatiedot

 

Maalämpöputkistot

-          Putkiston saa asentaa enintään 30m päähän rannasta ja ainoastaan oman rannan                       edustalle.

-          Upotukseen käytettävien painojen on oltava sileitä, pyydykset eivät saa terttua niihin.

-          Keruuputkistossa saa käyttää ainoastaan myrkyttömiä maalämpönesteitä. Etanoli ei                      ole myrkyllinen.

-          Luvanhakija vastaa tarvittaessa pohjanlaadun selvityksistä ja on velvollinen tekemään

            selvityksen osakaskunnalle lupaehtojen toteutumisesta sekä toimittamaan kartan put-

            kiston lopullisesta sijainnista.

-          Osakaskunta voi perua luvan, jos on syytä epäillä, ettei lupaehtoja ole noudatettu.                           Hakija on velvollinen poistamaan putkistot ja kaikki niihin liittyvät rakenteet omalla             kustannuksellaan, jos lupa perutaan.

-          Lupia myönnetään ainoastaan haja-asutusalueelle. Taajaan kaavoitetulle alueelle                          voidaan tarvittaessa vaatia Aluehallintoviraston päätös.

 

Johdot ja kaapelit

-          Lähtökohtaisesti kaapeleiden asennukselle ei myönnetä lupaa uusille alueille.                                  Sijoittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevia linjoja.

-           Painojen on oltava sileitä, jolloin pyydykset eivät tartu niihin.

 

Viemärit ja vesilinjat

-          Lähtökohtaisesti viemäreille tai muille putkistoille ei myönnetä lupaa uusille alueille.             Sijoittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevia linjoja.

-          Putkilinjat on aina tarkastussukellettava asennuksen jälkeen ja kunto tarkastettava                       määräajoin.

-          Uusiin runkolinjoihin vaaditaan mittarointi mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi.

 

Laiturit ja ruoppaukset

 

-          Vesilain sallimat vähäiset rakennelmat eivät vaadi osakaskunnan lupaa, mutta yli            10m2  laiturit tarvitsevat osakaskunnan suostumuksen. Kaikista hankkeista on                                 toimitettava ilmoitus hoitokunnalle ja sekä suunnitelmat ja karttaliitteet.

-           Ruoppaukset ja muut vesirakennus hankkeet myös ilmoitus hoitokunnalle

-          Isompien hankkeiden lupahakemukseen on liitettävä kartta ja selostus käytettävistä            aineksista, ruoppausmassojen käsittelystä sekä työ ajankohdasta.

-          Osakaskunta voi perua luvan, jos on syytä epäillä, ettei lupaehtoja ole noudatettu.

Hakija on velvollinen poistamaan kaikki rakennelmat omalla kustannuksellaan, jos lupa peruuntuu. 

Rakennus- tai asennustyöt eivät saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa vesistölle tai kalastolle. Kaikissa hankkeissa hakija vastaa kaikista työaikaisista tai jälkikäteen aiheutuvista haitoista täysimääräisesti. Korvausvelvollisuus käsitellään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

 

Lupien hinnat ja käsittelykorvaukset:

Päätöksistä peritään 50 € käsittelykorvaus (alv0 %) sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset vesialueen käyttökorvaukset sekä mahdolliset kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan korvaukset.

Osakaskunnan alueelle veteen asennettavista lämpöä keräävistä putkistoista peritään seuraavan laiset hinnat: kertakorvaus vapaa-ajan asunto 300€ ja vakituinen asunto 500€.

Laiturit yli 10m2 osakaskunta hinnoittelee tapauskohtaisesti vuokrahinnan.

Hoitokunta selvittää kaapelin hinnat.

Hoitokunta voi käyttää harkintaa tapauskohtaisesti.

 

© 2020 Kirkkolan osakaskunta. All Rights Reserved.