KIRKKOLAN OSAKASKUNTA

Tervetuloa kirkkolan osakaskunnan kotisivuille!

Kalastuksen valvonta

Kalavesien tarkkailua ja kalastuksen valvontaa tehtiin kalastusalueen nimittämien kokeensuorittaneiden kalastuksenvalvojien sekä ostopalveluna Keski-Suomen Kalatalouskeskuksen valvojien toimesta. Valvonnassa on huomioitu kalastuslaina- ja -asetuksen määräysten sekä kalastusalueen antamien pyydysten solmuvälimääräysten ja saaliskalojen alamittamääräysten noudattamista. Kalastusalue on nimittänyt 9 kalastuksenvalvojaa.

Alueen kotisivuilta löytyy lisätietoa kalastuksenvalvonnasta.

Kirkkolan osakaskunnan pyynti ja pyydysrajoitukset sekä rauhoitus alueet 

Pyyntirajoituksena Suonteelle kolme paunettilupaa vuodeksi. Hoitokalastusluvat nuotalle ja paunetille Rautavedelle myöntää hoitokunta.

Rautavedellä välikoon verkoilla (silmäkoko 31-54mm) kalastaminen 6m ja sitä syvemmällä on kielletty 1.11. - 30.4..

Suonteella välikoon verkoilla (silmäkoko 23-54mm) kalastaminen 1.10.-30.4. välisenä aikana 6m ja sitä syvemmällä on kielletty.

Suonteella vetouistelurajoitus 6 vapaa venekohtaisella luvalla, jota voi korottaa maksimissaan kahdella vavalla kalastonhoitomaksun kautta.

Rauhoitusalueet:
Rautaveden Kivisalmi, Uuhisalmi, Siiraansalmi.  Rauhoitus koskee seisovia pyydyksiä (katiska, verkot)

Rautavesi Akonselkä Oinaanluoto. Kaikki kalastus kielletty vuosittain 15.5. - 30.6. välisenä aikana.

Rautavesi Siiraanniemi-Tahvastensalo. Kaikki kalastus kielletty vuosittain 1.11. - 15.5. välisenä aikana.

Kirkkolan osakaskunnan pyydysyksiköiden myyjät

Martti Pyykö

Joutsa Ollinsalmi
 p. 040 546 1635

Neste Jari Pekka 
Hartola
p. 020 1557701

Teboil Huttulainen 
Joutsa
p. 020 7756080

Kirkkolan osakaskunnan kalastuksen valvojat

Olli Saarela, Jorma Saarela, Matti Sundström, Antti Niilahti, Matti Sievänen, Altti Heinonen ja Pentti Tarvonen.

Tämän lisäksi on ollut valtuutettuna Suonteen Kalastusalueen valvojat Suonteella ja Hartolan Kalastusalueen valvojat Kirkkolan vesillä Hartolan kalastusalueen alueella.

Vesilinnustus osakaskunnan vesialueilla:

-Muille kuin osakkaille myydään lupia vain Pikku-Leppälahdelle ja Saarijärvellä olevalle osakaskunnan vesialueelle. Luvan hinta on 25€ vuodessa, maksu osakaskunnan tilille
FI13 5039 0640 1243 62
-Osakaskunnan osakkaille lupaan kuuluu osakaskunnan vesialueet. Lupa on 25€ vuodessa, maksu osakaskunnan tilille
FI13 5039 0640 1243 62
Kuittiin tulee liittää osakaskiinteistön tunnus.
Siskosaaret laavu

Kirkkolan osakaskunnan luvat ja ohjeet 2023

Pyydysmerkit:
-Hankittava vähintään 2 kpl erissä.
-Pyydysmerkit ovat ruokakuntakohtaisia.
-Pyydysmerkit soveltuvat kaikkeen kalastukseen.
-Luvat ovat voimassa kalenterivuoden

Pyydysmerkkien hinnat:
-Pyydysyksikkö 6€
-Rapuyksikkön hinta 4€, 1 rapuyksikkö oikeuttaa ravustamaan yhdellä merralla
-Yksiköt oikeuttavat vetouisteluun 1 yksikkö siimaa kohti osakkaille ja kalastusoikeutensa osakaskunnalle vuokranneille
-Uistelulupa venekohtainen 30€
-Tuulastuslupa 1 yksikkö
-1 yksikkö oikeuttaa: verkko enintään 3mx30m, rysä alle 1,5m, pitkäsiima 100 koukkua tai koukut 5kpl 
-Verkko: aina alkava 3m korkeus ja 30m pituus vaatii yhden yksikön lisää esim. verkko 5m x 30m vaatii 2 yksikköä, verkko 5m x 60m vaatii 4 yksikköä

-Rysä 1,5m - 3m vaatii 2 yksikköä

-Nuotta 20 yksikköä
-Avorysä/Paunetti 20 yksikköä
-Katiska 1 yksikkö / katiska

-Luvat ovat voimassa kalenterivuoden.

Rauhoitusalueet:

-Rautavedellä Kivisalmi, Uuhisalmi, Siiraansalmi. Rauhoitus koskee seisovia pyydyksiä (katiska, verkot)
-Rautavesi Akonselkä Oinaanluoto. Kaikki kalastus kielletty vuosittain 15.5. - 30.6. välisenä aikana 
-Rautavesi Siiraanniemi-Tahvastensalo. Kaikki kalastus kielletty vuosittain 1.11. - 15.5. välisenä aikana
-Rautavedellä verkkopyynti yli kuuden metrin syvyydessä kielletty solmuväliltään 31 - 54 mm verkoilla vuosittain 1.11. - 30.4.
-Kalastusrajoitukset ja ohjeet karttoineen :

http://www.hartolankta.fi

https://suonteenkalatalousalue.fi

-Kieltoalueiden kartat nähtävillä:

https://kalastusrajoitus.fi

kts.kartta

 Valvonta:

 -Hartolan kalatalousalueella Kirkkolan osakaskunnan vesillä valvontaa suorittavat kalatalousalueen valtuuttamat valvojat sekä alueella ostopalveluna toimivat valvojat.
Suonteella valvontaa suorittavat Suonteen kalatalousaluee valtuuttamat valvojat.

Samat yksiköt käy Suonteella ja Rautavedellä. Suonteella on omat luvat kaupallisille kalastajille.

Kirkkolan osakaskunta Matti Sievänen 0445619226


SUONTEEN KALATALOUSALUE
Verkkorajoitukset ja kalojen alimmat pyyntimitat
Suonteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022-2031


KIRKKOLAN OSK LUVAT JA OHJEET 2023


Kuhan kutu- ja talvirauhoitusalueet Rautavedellä, muut rauhoitusalueet ja kalastusrajoitukset sekä kalastus- ym luvat

 

Kalastusalueet

Klikkaa karttaa, jolloin saat sen suuremmaksi paikkatietoikkuna.fi -palveluun. Kartalta näet kalastusalueet, yksityisvedet sekä rauhoitusalueet.

 

Vesistörakentamisen ohjaus ja lupatiedot

Maalämpöputkistot

 • Putkiston saa asentaa enintään 30m päähän rannasta ja ainoastaan oman rannan edustalle.
 • Upotukseen käytettävien painojen on oltava sileitä, pyydykset eivät saa terttua niihin.
 • Keruuputkistossa saa käyttää ainoastaan myrkyttömiä maalämpönesteitä. Etanoli ei ole myrkyllinen.
 • Luvanhakija vastaa tarvittaessa pohjanlaadun selvityksistä ja on velvollinen tekemään selvityksen osakaskunnalle lupaehtojen toteutumisesta sekä toimittamaan kartan putkiston lopullisesta sijainnista.
 • Osakaskunta voi perua luvan, jos on syytä epäillä, ettei lupaehtoja ole noudatettu. Hakija on velvollinen poistamaan putkistot ja kaikki niihin liittyvät rakenteet omalla kustannuksellaan, jos lupa perutaan.
 • Lupia myönnetään ainoastaan haja-asutusalueelle. Taajaan kaavoitetulle alueelle voidaan tarvittaessa vaatia Aluehallintoviraston päätös.

Johdot ja kaapelit

 • Lähtökohtaisesti kaapeleiden asennukselle ei myönnetä lupaa uusille alueille. Sijoittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevia linjoja.
 • Painojen on oltava sileitä, jolloin pyydykset eivät tartu niihin.

Viemärit ja vesilinjat

 • Lähtökohtaisesti viemäreille tai muille putkistoille ei myönnetä lupaa uusille alueille. Sijoittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevia linjoja.
 • Putkilinjat on aina tarkastussukellettava asennuksen jälkeen ja kunto tarkastettava määräajoin.
 • Uusiin runkolinjoihin vaaditaan mittarointi mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi.

Laiturit ja ruoppaukset 

 • Vesilain sallimat vähäiset rakennelmat eivät vaadi osakaskunnan lupaa, mutta yli 10m2  laiturit tarvitsevat osakaskunnan suostumuksen. Kaikista hankkeista on toimitettava ilmoitus hoitokunnalle ja sekä suunnitelmat ja karttaliitteet.
 • Ruoppaukset ja muut vesirakennus hankkeet myös ilmoitus hoitokunnalle
 • Isompien hankkeiden lupahakemukseen on liitettävä kartta ja selostus käytettävistä aineksista, ruoppausmassojen käsittelystä sekä työ ajankohdasta.
 • Osakaskunta voi perua luvan, jos on syytä epäillä, ettei lupaehtoja ole noudatettu.

Ruoppaus ja niittoilmoitus -lomake ELY -keskus


Hakija on velvollinen poistamaan kaikki rakennelmat omalla kustannuksellaan, jos lupa peruuntuu.

Rakennus- tai asennustyöt eivät saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa vesistölle tai kalastolle. Kaikissa hankkeissa hakija vastaa kaikista työaikaisista tai jälkikäteen aiheutuvista haitoista täysimääräisesti. Korvausvelvollisuus käsitellään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

 

Lupien hinnat ja käsittelykorvaukset:

Päätöksistä peritään 50 € käsittelykorvaus (alv0 %) sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset vesialueen käyttökorvaukset sekä mahdolliset kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan korvaukset.

Osakaskunnan alueelle veteen asennettavista lämpöä keräävistä putkistoista peritään seuraavan laiset hinnat: kertakorvaus vapaa-ajan asunto 300€ ja vakituinen asunto 500€.

Laiturit yli 10m2 osakaskunta hinnoittelee tapauskohtaisesti vuokrahinnan.

Hoitokunta selvittää kaapelin hinnat.

Hoitokunta voi käyttää harkintaa tapauskohtaisesti.

 

Suontee

Klikkaa kuvaa, jolloin saat sen isommaksi

Rautavesi

Klikkaa kuvaa, jolloin saat sen isommaksi